Technicka data
Instalace HW
Instalace SW
Mapa
Data
Cena

 

  

 

2. Instalace SW a HW na dispečinku

 

Přiložený SW  je určen pro počítače s Win 95/98/ME/NT 4/2000/XP.

 

A) Instalace SW Vehikle Tracker

Instalační CD vložte do CD mechaniky a spusťte „setup.exe“. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce monitoru.

Požadavky na volnou kapacitu HD:

- instalace SW s mapou ČR:                             165 MB
- instalace SW s mapami Evropy a ČR                3,7 GB

 

Pro správnou funkci SW

-          nastavte v hlavním menu Tracker/Nastavení/COM/Speed  rychlost přenosu – komunikační rychlost 9 600 baud/s.
-          nastavte v hlavním menu Vozidla/Editace/Hardware jednotky  jméno jednotky, které je „VTU“.

Návod na práci se SW je v elektronické podobě na instalačním CD. 

 

B) Instalace SW Kniha jízd SPZ

Program SPZ nelze přímo spustit z dodávaného CD, nejdříve je nutno jej nainstalovat na pevný disk vašeho počítače. Po úspěšně dokončené instalaci program zabere přibližně 10 MB, modul Mapa cca 30 MB prostoru na pevném disku.

Po vložení instalačního CD do mechaniky se automaticky spustí instalační dialog, ve kterém si vyberete, jak budete pokračovat. Máte možnost spustit rovnou instalaci programu SPZ , přečíst si návod bez instalace programu, nebo si nainstalovat demoverzi některého z dalších programů, které dodává firma Milk Computers s.r.o.
 

Po spuštění instalace budete dotázáni na název složky, do níž se má program nainstalovat. Nabídne se vám automaticky složka C:\Program Files\MilkCS\SPZ 2xxx, tuto volbu potvrďte tlačítkem Dále. Pokud chcete program instalovat do jiné složky, použijte tlačítko Procházet.
Stisknete -li kdykoliv během procesu instalace tlačítko Storno, instalaci tím přerušíte a na disk nebudou přeneseny žádné soubory. Instalaci můžete kdykoliv spustit znovu.
Po ukončení instalace je program okamžitě připraven ke spuštění.

 

Domů Nahoru