Technicka data
Instalace HW
Instalace SW
Mapa
Data
Cena

 

  

 

Instalace vozidlové jednotky do vozidla

Vozidlovou jednotku tvoří (před instalací vyjměte tyto části systému z balení):

Docking CBB – pozice 1
GPS anténa s integrovanou GPS – pozice 2
Napájecí CL adapter
pro připojení jednotky Docking k cigaretovému zapalovači – pozice 4

 

Umístění jednotky Docking ve vozidle:

Jednotka Docking se instaluje do vozidla tak, aby splňovala následující podmínky
-          nesmí omezovat řidiče nebo jinak bránit v řízení vozidla
-          nesmí svým umístěním zasahovat do konstrukce a funkčnosti vozu
-          nesmí bránit řidiči ve výhledu z vozidla
-          nesmí ohrozit posádku zejména při náhlé změně směru nebo rychlosti vozidla.

Z těchto důvodů doporučujeme umístit jednotku Docking
-          do palubní schránky vozidla

-          do zavazadlového prostoru vozu
-          pod sedadlo spolujezdce
-          na boční stěny prostoru pro nohy spolujezdce
-          do odkládacích prostorů palubní desky

Pro spolehlivé přichycení jednotky použijte z dodaného balení buď přiloženou oboustrannou lepicí pásku nebo suchý zip.

 

Umístění GPS antény ve vozidle:

    Stejné podmínky platí i pro instalaci GPS antény (pozice 2) s dodržením zásady PŘÍMÉHO „VÝHLEDU NA NEBE“ (nevadí, pokud je anténa zacloněna plasty nebo sklem).
    Proto doporučujeme umístit anténu pod plasty palubní desky, přilepit na palubní desku (co nejdále od místa řidiče) nebo ji umístit na odkládací plochu pod zadním sklem vozidla (v případě, že je jednotka Docking umístěna v zavazadlovém prosturu).

Pozor! – u některých značek a typů vozidel může být přední sklo pokoveno, anténa pak při umístění do prostoru palubní desky vozidla signalizuje nedostatek satelitů (LED dioda stále bliká).

 

Připojení napájecího kabelu:

Jednotka je napájena z cigaretového zapalovače.
Při montáži i za provozu dbejte na neporušenost izolace propojovacího kabelu (pozice 4)

 

Indikace správné funkce systému (po jeho umístění ve vozidle a připojení k napětí)

Správná funkce je indikována červenou LED diodou umístěnou v jednotce GPS antény.

LED dioda bliká – jednotka je napájena palubním napětím vozidla
LED dioda trvale svítí – GPS má potřebný příjem signálu ze satelitů a poskytuje platnou polohu

 

Domů Nahoru